0

Dzień dobry, Chciałabym uzyskać informacje w bardzo istotnej dla mnie kwestii. Na dzień dzisiejszy jestem zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia. W związku z faktem, że skończyłam już studia, zleceniobiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak z dniem 1 września rozpoczynam naukę w szkole policealnej i od tego dnia będę posiadać status słuchacza szkoły policealnej. Od tego momentu zleceniodawca nie będzie już odprowadzał składek do ZUSu, w tym również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prawdopodobnie wówczas (z braku innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) do ubezpieczenia tego musi zgłosić mnie mój ojciec (ojciec jest bezrobotny, stąd zgłoszenia mnie do ubezpieczenia zdrowotnego dokona w Powiatowym Urzędzie Pracy). Mam jednak wątpliwości co do sytuacji, która niebawem nastąpi. Aktualna umowa-zlecenie ulegnie rozwiązaniu za dwa miesiące. Wówczas będę zmuszona zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Proszę mi powiedzieć, czy wówczas prawo do bezpłatnej opieki medycznej będzie mi przysługiwało z tytułu posiadania statusu bezrobotnej, czy z tytułu posiadania statusu słuchacza i bycia zarejestrowaną jako członek rodziny bezrobotnego ojca, któremu także przysługuje prawo do opieki zdrowotnej z NFZ? Dochodzi w tej sytuacji do zbiegu tytułów i nie wiem, który będzie miał pierwszeństwo. Czy w momencie zarejestrowania się do urzędu pracy jako osoba bezrobotna, urząd zgłasza mnie do ubezpieczenia zdrowotnego i tym samym ojciec będzie musiał wyrejestrować mnie ze swojego urzędu pracy? Czy jeśli ponownie nawiążę umowę-zlecenie (a zleceniodawca w związku z faktem, że jestem słuchaczką szkoły policealnej, będzie zwolniony z odprowadzania składki), ojciec znów będzie musiał zgłosić mnie do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim urzędzie pracy (jako osobę uczącą się do 26 roku życia)?