0

 
Witam, w listopadzie w 2012 roku złożyłam pozew do Sądu Pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 
Pracowałam na umowę zlecenie przez rok i miesiąc ale na warunkach umowy o pracę.
 
W Sądzie pierwszej instancji została przyznana mi racja ale strona przeciwna złożyła apelacje do Sądu Okręgowego.
 Dziś odbyła się ta sprawa i Sąd drugiej instancji oddalił apelacje i nakazał firmie wydanie mi świadectwa pracy opierającym się na umowie o pracę na czas nie określony.
 
Moje pytanie brzmi, jak mam teraz wyegzekwować świadectwo pracy oraz należności które mi się z tego tytułu należą, czyli min.
– zapłatę za okres wypowiedzenia, (trzy miesięczny)
– zapłatę za zaległy urlop
– odszkodowanie za nie słuszne zwolnienie
– odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu(ponieważ były osoby zatrudnione na umowę o pracę)
– odszkodowanie za pozbawienie mnie możliwości pobierania zasiłku dla bezrobotnych z powodu błędnej umowy.
-załata za nadgodziny i pracę w święta (265 nadgodzin w ciągu roku i jednego miesiąca)