0

Witam,
przeczytałam art. 186 8 kodeksu pracy i wiem, że jako osoba powracająca z urlopu macierzyńskiego mam prawo do złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy z całego etatu na np. 7/8 etatu, a pracodawca nie może mojego wniosku odrzucić. Moje pytania:
1) W trakcie mojej nieobecności (okres ciąży na L4 i urlop macierzyński) nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej w banku, w którym pracuję. Zlikwidowano moje stanowisko. Czy wracając z urlopu macierzyńskiego (i składając wniosek o skrócenie wymiaru czasu pracy) pracodawca będzie miał – mimo wszystko – obowiązek przyjęcia mnie na warunkach sprzed ciąży?
2) Czy po złożeniu wniosku o skrócenie wymiaru czasu pracy, bank może w sposób znaczący obniżyć moje wynagrodzenie (czy tylko proporcjonalnie do skróconego wymiaru czasu pracy)?