0

    Witam! Pracuję w firmie od 2007r. W dniach 15.04.13r – 14.09.13r. przebywałam na urlopie wychowawczym. W dniach 16.09.2013r. – 31.12.2013r. porozumieniem zmieniającym umowę o pracę zatrudniona byłam na pół etatu z wynagrodzeniem brutt 853,02 zł. i w tych dniach, czyli 16.09.13r.-31.12.13r. przebywałam na L4 ciążowym. Od 01.01.2014r. obowiązuję mnie umowa zawarta 02.12.2010r. na czas nieokreślony tj. w pełnym wymiarze czasu pracy i łącznym wynagrodzeniem brutto 1719,58zł.  Dnia 01.01.2014r. wróciłam do pracy,  następnie dnia 07.01.2014r. ponownie poszłam na  L4. W styczniu dostałam 926,87 zł. wynagrodzenia, natomiast w lutym 706,46zł. Moje pytanie jest następujące:  Jakie powinno być  moje wynagrodzenie od stycznia, czyli po zmianie wymiaru czasu pracy? Czy musi być trzy miesięczna przerwa pomiędzy zwolnieniami lekarskimi aby naliczyć nową podstawę zasiłku chorobowego?