Prawo cywilne

Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, która obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Prawo cywilne dzieli się na wiele podgałęzi a ich prawną stronę regulują poszczególne działy podstawowego aktu prawnego, którym jest Kodeks Cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.). Składa się on z […]