Prawo cywilne

Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, która obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Prawo cywilne dzieli się na wiele podgałęzi a ich prawną stronę regulują poszczególne działy podstawowego aktu prawnego, którym jest Kodeks Cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.). Składa się on z […]

Publikacja polskich aktów prawnych

Urzędowym źródłem poznania prawa Rzeczypospolitej Polskiej są, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) dzienniki urzędowe. Najważniejszymi takimi dziennikami są w Polsce Dziennik Ustaw i Monitor Polski. buy cytotec pills online over the counter buy accutane […]