Polskie prawo

Zgodnie z artykułem 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego (na obszarze działania organów, które je ustanowiły).

Źródłami wewnętrznie obowiązującego prawa są przede wszystkim uchwały i zarządzenia.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *