Polskie prawo

Zgodnie z artyku?em 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ?rd?ami powszechnie obowi?zuj?cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s?: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy mi?dzynarodowe, rozporz?dzenia, akty prawa miejscowego (na obszarze dzia?ania organw, ktre je ustanowi?y).

http://rezeptfreitabletten.com/priligy-dapoxetin-rezeptfrei.html rezeptfreitabletten.com

?rd?ami wewn?trznie obowi?zuj?cego prawa s? przede wszystkim uchwa?y i zarz?dzenia.

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.